Казино Кубан

Блек Джек

Използват се шест тестета карти, като играчът играе срещу дилъра. Целта на играта е да биете евентуалната ръка на дилъра, като се доближите максимално до 21 но без да надхвърляте 21. Всеки залог трябва да бъде поставен в боксовете маркирани на масата. След залагането дилърът раздава картите с лице нагоре – по една карта за всеки играч и за себе си – след това раздава втора карта на всеки играч. 

Ако имате BlackJack (асо и картинка или 10), тази ръка бие всяка друга комбинация с изключение на ръка BlackJack за дилъра, и залога се изплаща 3:2. Ако дилърът също има BlackJack сте равни. Ако нямате BlackJack в зависимост от картите си решавате дали да теглите още карти или да не теглите . Можете да теглите толкова карти колкото желаете. 

     Дилърът трябва да тегли карта на 16 или по-малко и трябва да спре на 17 или повече.

Първото Aсо се брои като 11, с изключение на случаите когато се превишава 21, всички следващи аса се броят като 1. Ако вашият тотал е по-близо до 21, от този на дилъра, печелите равни пари. Ако вашият тотал е по- ниськ от този на дилъра, губите залога си. Ако имате тотал, равен на този на дилъра, сте равни. Ако при теглене на допълнителни карти надминете 21, губите залога си. На тотал от картите си 21, играчът не може да тегли карта. Играчът може да играе на няколко бокса. На един бокс могат да играят няколко играча, като се съобразяват с максимума на масата. Залозите трябва да са поставени на масата преди да започне раздаването на картите.

Вашият коментар